Create Event
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

CheckMates Live Netherlands - Sessie 18: Check Point Endpoint Security – Posture Management!

Published on ‎2023-05-17 11:53 PM by Admin

In de 18e Check Mates Live Netherlands sessie besteden we aandacht aan de nieuwe Posture Management module van Harmony Endpoint. Endpoint Posture Management is een essentieel onderdeel van endpoint-beveiliging.

Het helpt organisaties kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen op de endpoint te identificeren. Harmony Endpoint Posture Management biedt de mogelijkheid om geautomatiseerd kwetsbaarheden te detecteren, prioriteren en te patchen om het risico op een datalek of ander beveiligingsincident zo klein mogelijk te maken binnen uw organisatie.

Posture management wordt mogelijk gemaakt door Ivanti Neurons, een platform voor het patchen van applicaties, te integreren in Harmony Endpoint Protection van Check Point.

Schrijf je snel in voor deze sessie en kom alles te weten over Harmony Endpoint Posture Management.

RegistratieNote: this event is intended for our customers and partners in the Netherlands. The discussion will be in Dutch.Event has ended
You can no longer attend this event.

Start:
Fri, Jun 9, 2023 01:00 AM PDT
End:
Fri, Jun 9, 2023 02:00 AM PDT
Labels (2)
0 Kudos
0 Comments