cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
New Article

Erfa møde Danmark Øst

Employee
Employee
0 1 198

Check Point Erfa møde del II.

Mulige emner er

  • Morten Sørensen fortæller kort om deres erfaring om Segmentering.
  • Migration fra R77.30 til R80
    - Yari Herling: why not move to R80.10
  • CloudGuard 
    - evt Arnfinn
  • Roundtable discussion
1 Comment
Employee
Employee

EFRA mødet er rykket til d. 12. juni. Opdatering følger.